Actes

8 d'abril de 2015 - 3 de maig de 2015

Exposició Les ¨4RRRRes¨

L’ exposició versa sobre els residus domèstics i tracta les següents unitats temàtiques: la recollida selectiva (vidre, paper i envasos), la recollida de la matèria orgànica, el rebuig, les deixalleries, els circuits dels residus (de casa al destí final), els hàbits i comportaments dels ciutadans vers els residus i les propostes de millora per obtenir una gestió més eficient dels residus domèstics i un entorn de més qualitat.

Les ‘4eRRRRes’ fan referència a quatre processos involucrats amb els residus: Reduir, Reutilitzar, Reciclar i Recuperar.

Els objectius de l’exposició són:

  • Identificar els residus domèstics i les diferents fraccions de què consta.
  • Explicar el tractament que es dóna a cada una de les fraccions dels residus. domèstics i el perquè d’aquell tipus de tractament.
  • Promoure la participació dels visitants per tal que s’ impliquin donant la seva opinió.
  • Informar sobre els efectes positius que s’ obtenen quan s’ apliquen sistemes de gestió correctes.
  • Promoure un canvi d’hàbits que ajudi a millorar la conservació de l’entorn i la
  • Reducció o minimització de l’ús dels recursos naturals.
  • Fomentar la reducció, la reutilització i el reciclatge dels residus.

Lloc: Biblioteca Muncinipal - - Sant Fruitós de Bages

Organitzador: Àrea de Medi Ambient

Produeix: Diputació de Barcelona

%d bloggers like this: